12 lutego 2012

Z nutą wspomnienia

Wojna
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cisza
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tragiczny okres w dziejach wielu narodów świata (...)
Pozostały wspomnienia, zdjęcia, filmy, dokumenty, materia, odczucia.
Trudno o tym w dzisiejszych czasach nie mówić.
Powstanie Warszawskie, jako zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, jest ważnym wydarzeniem w wojennej historii Polski.
Muzeum Powstania Warszawskiego, z którego fotografie znajdują się poniżej, obrazuje i przekazuje wydarzenia z tego okresu - ku wolności, ku honorowi, ku miłości do swojego narodu.

MPW
Warszawa 2011

Brak komentarzy: